ارتباط با ما در

اعظم آهنگر محقق رسمی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:

افزایش روابط جنسی خارج از عرف در ایران نتیجه انقلاب جنسی است

اعظم آهنگر تاکید کرد: اعلام آمار تن فروشی وابسته به این موضوع است که در کجا و چه زمانی مطرح شود، اینکه یک نفر پشت تریبون عمومی مطرح می‌کند مسلما این اعلام عمومی باعث اشاعه تن فروشی می‌شود چون قبح این انحراف برای افراد جامعه شکسته خواهد شد.

منتشر شده

جامعه ایرانی اعظم آهنگر جامعه‌شناس گفت: متاسفانه یک خانم پشت تریبون عمومی کاهش سن تن فروشی را اعلام می‌کند که اصلا کار درستی نبود چرا که از فردا کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال با خود می‌گویند تمامی همسن‌های ما اینکار را انجام می‌دهند و ما از قافله عقب مانده‌ایم و مرتکب چنین اشتباهی می‌شوند.

طی روزهای گذشته روح افزا مدیر طرح و برنامه و تدوین سیاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای انقلاب اعلام کرد که بر اساس آمار سن تن فروشی دختران کاهش پیدا کرده است. در گذشته هم صاحبنظران زیادی این مساله را عنوان کرده بودند اما با برخورد قهر آمیز و بعضا با رد آمار افزایش تن فروشی سعی بر پاک کردن صورت مساله داشتند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که امروز جریان فکری مذهبی و مدعی انقلابی گری که تا پیش از این هر از اساس وجود تن فروشی در جامعه ایران را تکذیب می کرد نیز امروز وجود این مسائل را تایید می‌کند و بر آن صحه می‌گذارد. این مطلب گویای این مساله است که وضعیت انحرافات جنسی در حالت هشدار قرار گرفته و اگر فکری به حال آن نشود، دود این غفلت در چشم تمامی مردم و مسئولین خواهد رفت.

اعظم آهنگر محقق رسمی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی  از غیرقابل استناد بودن آمار تن‌فروشی به دلیل نبود تعریف درستی از آن سخن به میان آورد و گفت: کسانی که آمار تن‌فروشی را منتشر می‌کنند باید ابتدا تن فروشی را معنا کنند چرا که بار ها مشاهده کردیم، مذهبیون ارتباط بین دوست دختر و دوست پسر را نیز تن فروشی یاد می‌کنند و صد البته مسائل اجتماعی قابل آمارگیری نیست و معمولا تعداد مشاهدات را تحت عنوان آمار معرفی می‌کنند. ولی در کل روابط جنسی خارج از عرف زیاد شده دلیل آن هم موضوع انقلاب جنسی در کشور است که در مراحل پایانی خود به سر می‌برد.

شکسته شدن قبح این انحرافات

آهنگر گفت: اعلام آمار تن فروشی و یا خط قرمزها باعث شکسته شدن قبح این انحرافات می‌شود. انقلاب جنسی اولین‌بار در آمریکا با مقالات مکنزی اتفاق افتاد، مکنزی در آماری که ارائه داد که بعدها زیر سوال رفت، عنوان کرده بود درصدی از مردان متاهل با زنان دیگر در ارتباط هستند و یا درصدی از زنان متاهل با مردهای دیگر در ارتباط هستند و یا مردهای آمریکایی اعتراف کردند که حداقل یکبار با حیوانات رابطه نامتعارف داشته اند و… به هر روی این افشای آمار فراگیر سبب شد که تمامی مردم آمریکا اعلام کنند که آن مواردی که به عنوان تابو می‌شناختند، قبحش شکسته شود.

این جامعه‌شناس افزود: در مسائل دینی و فقه اسلامی نیز تاکید شده است که این قبیل مسائل که دارای قبح هستند را اعلام نکنید حتی اگر خطایی هم افراد کردند و یا گناهی مرتکب شدند از آن سخنی به میان نیاورید چون عنوان کردن این مسائل باعث اشاعه فحشا می‌شود.

تفکر حاکم که عمدتا مذهبی است باعث اشاعه انحرافات نمی‌شود

محقق رسمی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند تفکر حاکم بر جامعه که قصد ندارد این آمار را عمومی اعلام کند، خود سبب اشاعه تن فروشی در جامعه می‌شود؛ درست نیست. تفکر حاکم که عمدتا مذهبی است باعث اشاعه این انحراف نمی‌شود.

آهنگر مطرح کرد: اعلام آمار تن فروشی وابسته به این موضوع است که در کجا و چه زمانی مطرح شود، اینکه یک نفر پشت تریبون عمومی مطرح می‌کند مسلما این اعلام عمومی باعث اشاعه تن فروشی می‌شود چون قبح این انحراف برای افراد جامعه شکسته خواهد شد. البته اعلام آمار خطوط قرمزی در مجامع تخصصی علمی ایرادی ندارد چرا که در این مجامع باید آمار درست، اعلام شود و موشکافانه بررسی شود تا برای آن راه حلی پیدا کنند.

این جامعه‌شناس عنوان کرد: به هرحال مخالفین و موافقین اعلام عمومی افزایش انحرافات دو دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که معتقدند این آمار به هیچ عنوان حتی در مجامع علمی هم مطرح نشود و دسته دوم موافقین اعلام هستند که از آن طرف بوم افتادند و عنوان می‌کنند که اگر راجع به این مسائل صحبت نکنیم و جامعه آگاه نشود نمی‌توانیم برای برطرف کردن آن انحراف راه حل مناسب پیدا کنیم. نتیجتا برای مطرح کردن و یا اعلام نکردن آمار انحرافات اخلاقی آشفته بازاری بوجود آمده است.

وی افزود: ما باید مساله را بیان کنیم و عموم جامعه از خطر آگاه باشند و اعلام آمار و ارقام که قطعا امکان دسترسی صحیح به آن نیست مشکل زا است. در خصوص تن فروشی باید به خانواده ها اعلام خطر کرد و مسائلی که  ممکن است باعث شود دختر یک خانواده دست به تن فروشی بزند آموزش داده شود تا پیشگیری شود ولی اینکه آماری اعلام کنیم خطر زاست.

لزومی ندارد آمار افزایش تن فروشی در سطح جامعه اعلام شود

وی گفت: می‌توان موضوعات خط قرمزی را فقط در مجامع تخصصی، دانشگاهی و یا برای افرادی که می‌خواهند سیاست گذاری کرده و راهکاری ارائه دهند، اعلام کرد و یا برای پژوهشگران و محققین حوزه آسیب های اجتماعی این آمار را ارائه دهند.لزومی ندارد آمار افزایش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه اعلام شود؛ متاسفانه یک خانم پشت تریبون عمومی کاهش سن تن فروشی را اعلام می‌کند که اصلا کار درستی نبود چرا که از فردا کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال با خود می‌گویند تمامی همسن‌های ما اینکار را انجام می‌دهند،‌این موضوع لابد مد شده و و ما از قافله عقب مانده‌ایم و مرتکب چنین اشتباهی می‌شوند.اگر در سطح عمومی این آمار پخش شود اشاعه فحشا می‌شود ولی اگر در سطح تخصصی باشد چه کسی گفته این آمار پخش نشود بلکه باید در مجامع تخصصی عنوان شود.

با توجه به قضیه فشردگی فنر اگر حجاب اختیاری شود، مشکلاتی به همراه خواهد داشت

این کارشناس مسائل اجتماعی افزود: اینکه عنوان می‌شود اگر از فردا حجاب اختیاری شود بانوان ایرانی معلوم نیست با چه پوشش نامناسبی در سطوح خیابان‌ها حاضر شوند به خاطر قضیه فشرده شدن فنر است. از منظر روان شناسی هرگاه فنری تحت فشار قرار گیرد در صورت برداشته شدن آن فشار پرتاب خواهد شد که با همین دیدگاه تعداد قابل توجهی از زنان ممکن است با پوشش‌های خیلی نامتعارف وارد خیابان‌ها شوند.

آهنگر ادامه داد: اینکه زنان با پوشش نامناسب در صورت اختیاری شدن حجاب در فضای عمومی حاضر خواهند شد به خاطر این است که پوشش و انتخاب پوشش در مکانهای مختلف طی روند جامعه پذیری فرد اتفاق می افتد و سلیقه فرد با توجه به عرف جامعه شکل می گیرد ولی در جامعه ما به این دلیل که همیشه انتخاب‌های محدودی وجود داشته زنان جامعه یاد نگرفته اند که در فضای عمومی کدام پوشش مناسب است که نه آسیبی به خود فرد وارد کند و نه حجاب باشد. ۴۰ سال است زنان و دختران کشور چادر سر می‌کنند و مانتو بر تن می‌کنند یعنی یک لباس متحدالشکل داشتند که مسلما اگر حجاب اختیاری شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که نیاز به سیاستگذاری و برنامه است.

محقق رسمی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران مطرح کرد: اگر قرار است حجاب برداشته شود دولت باید مشخصا اعلام کند که زنان نمی‌توانند با لباس های خارج از عرف وارد خیابان ها شوند و تنها می‌توانند روسری خود را برداشته و در مجامع عمومی حاضر شوند بعد از آن مرحله به مرحله مطابق با شناخت و فراگیری آموزش های لازم پوشش افراد هم اختیاری شود. پوشش در دنیا همیشه مورد بحث بوده است. بر روی سایت اکثر دانشگاههای معتبر دنیا لیستی تحت عنوان استیودنت کلودز وجود دارد که مشخص می کند دانشجویان چه دختر و چه پسر اجازه دارند با چه لباسهایی وارد دانشگاه شوند. در ورودی واتیکان هم تابلوهایی نصب شده که مشخص می کند با چه لباسهایی حق ورود ندارید.

آهنگر درپایان گفت: امروز هم حجاب اجباری است فضاها و مکان‌های پرخطر برای بانوان وجود دارد، که آگاهی زنان نسبت به اماکن کم است که حتی اگر امروز که حجاب دارند وارد آن اماکن شوند دچار آسیب و بلا می‌شوند. تحقیقات نشان می دهد که در واقع زنان و دختران قربانیان بالقوه ناشی از نداشتن آگاهی های شناختی در خصوص زمان و مکان و رفتار پر خطر هستند. با توجه به پایین بودن این آگاهی‌های شناختی در زنان برداشتن حجاب آن‌ها را مستعدتر می کند برای تبدیل شدن به قربانیان باقوه با ریسک بالاتر. لذا قبل از هر کاری آموزش و تدوین قوانین لازم  است.

3 دیدگاه

یک دیدگاه

 1. عباس عباسی

  جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۱

  سلام:در جامعه ایی که 40 سال حجاب در آن وجود دارد برداشتن حجاب معضلات بسیار زیادی دارد و از آنجا که یک طرفه قضیه مردان میباشند برای جلوگیری از هرج و مرج و آسیب دیدن بانوان که خانواده همه در آن درگیر میباشندبنظرم راه حلش اینستکه اول مکان(جایی که بتوان صیغه موقت یک ساعته) با نظارت مراکز بهداشتی و امنیتی ایجاد گردد تا غالب مردان از نظر جنسی آرامش نسبی را پیدا کنند تا بعد ازمدتی بانوان عزیز بتوانند کم کم آزادی حجاب را برگزینند.

 2. علی اصغر قاسم پور

  جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ در ۱۳:۴۸

  روند تکامل ذهنی و رفتاری انسان با تأثیر فرهنگها و رشد علمی همواره به سمتی است که بهتر بتواند به خواسته های خود برسد بدون اینکه دغدغه ای داشته باشد، در چهارچوب محدوده ی آزادی و امنیت، اما در ایران درحال گذار از جامعه ی سنتی به جامعه ی مدرن باید اسباب و آگاهیهای لازم را متناسب و به موقع ارائه داد و آموزشهای لازم هم داده شود، این تکامل ماهیتی دنیاست و نمی توان در مقابل آن کاری کرد. پس باید گام به گام با واقع بینی آموزشها و فرهنگ لازم ارائه شود تا آسیب وبدتر از آن بحران پیش نیاید،

 3. رها

  چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در ۱۲:۴۱

  سلام
  برای مطالب بلند و گزارش ها و تحلیل ها و مصاحبه هایتان حتما فایل pdf برای دانلود بگذارید. توصیه می کنم
  تشکر

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.