ارتباط با ما در

نیوزویک منتشر کرد

۵۰ ارتش قدرتمند جهان

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگره در ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ برنامه خود «برای یکی از بالاترین سطوح افزایش بودجه دفاعی در تاریخ آمریکا» را اعلام کرد. آنچه باعث منحصربه فرد شدن این اعلامیه می‌شد این بود که هیچ ماموریت نظامی جدیدی در جریان نبود.

منتشر شده

جامعه ایرانی– دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانی خود در جلسه مشترک کنگره در ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ برنامه خود «برای یکی از بالاترین سطوح افزایش بودجه دفاعی در تاریخ آمریکا» را اعلام کرد. آنچه باعث منحصربه فرد شدن این اعلامیه می‌شد این بود که هیچ ماموریت نظامی جدیدی در جریان نبود.

به گزارش جامعه ایرانی، نیوزویک در یک آلبوم ۵۰ صفحه‌ای نگاهی به قدرتمندترین ارتش‌ها و نیروهای نظامی جهان انداخته است.

گلوبال فایرپاور قدرت نیروهای نظامی جهان را برآورد کرده است. هر کشور یک شاخص قدرت دارد (هرچه پائین‌تر بهتر) که با در نظر گرفتن ۵۰ مولفه از جمله قدرت انسانی در دسترس و گستردگی تسلیحات تعیین شده است.

 1. فیلیپین

بودجه دفاعی:  ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۴۹۸۲۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۴۹/ تانک ها: ۴۵/ وسایل جنگی زرهی: ۷۷۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۱۹/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی:۰/ شاخص قدرت: ۰.۸۳۶۷

 1. بلاروس

بودجه دفاعی: ۷۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۴۰۱۲۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۹۳/ تانک ها: ۵۱۵/ وسایل جنگی زرهی: ۲۳۲۱/ مجموع دارایی های دریایی: ۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی:۰/ شاخص قدرت: ۰.۸۱۰۹

 1. ازبکستان

بودجه دفاعی: ۷۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۷۶۵۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۷۵/ تانک ها: ۴۲۰/ وسایل جنگی زرهی: ۷۱۵/ مجموع دارایی های دریایی: ۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی:۰/ شاخص قدرت: ۰.۸۰۴۴

 1. شیلی

بودجه دفاعی: ۵۴۸۳۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۳۷۸۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۴۳/ تانک ها: ۳۰۰/ وسایل جنگی زرهی: ۲۳۴۶/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۹/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۴/ شاخص قدرت: ۰.۷۹۸۵

 1. آفریقای جنوبی

بودجه دفاعی: ۴۶۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۹۴۰۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۳۱/ تانک ها: ۱۹۵/ وسایل جنگی زرهی: ۲۲۶۵/ مجموع دارایی های دریایی: ۳۰/ ناو هواپیمابر: ۳/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۷۸۶۴

 1. ونزوئلا

بودجه دفاعی: ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۲۳۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۸۰/ تانک ها: ۶۹۶/ وسایل جنگی زرهی: ۷۰۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۵۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۲/ شاخص قدرت: ۰.۷۶۴۱

 1. سوریه

بودجه دفاعی: ۱۸۷۲۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۰۴۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۶۱/ تانک ها: ۴۶۴۰/ وسایل جنگی زرهی: ۴۵۱۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۵۶/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۷۶۰۳

 1. نیجریه

بودجه دفاعی: ۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۸۱۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۱۰/ تانک ها: ۱۴۸/ وسایل جنگی زرهی: ۱۴۲۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۷۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۷۵۱۱

 1. رومانی

بودجه دفاعی: ۲۱۹۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۷۷۷۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۳۴/ تانک ها: ۸۲۷/ وسایل جنگی زرهی: ۱۴۵۶/ مجموع دارایی های دریایی: ۴۸/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۷۴۷۳

 1. اتیوپی

بودجه دفاعی: ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۶۲۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۸۰/ تانک ها: ۸۰۰/ وسایل جنگی زرهی: ۸۰۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۷۴۴۳

 1. کلمبیا

بودجه دفاعی: ۱۲۱۴۵۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۵۱۱۵۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۵۷/ تانک ها: ۰/ وسایل جنگی زرهی: ۱۳۴۵/ مجموع دارایی های دریایی: ۲۳۴/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۱۱/ شاخص قدرت: ۰.۷۲۸۱

 1. پرو

بودجه دفاعی: ۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۶۹۳۳۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۶۷/ تانک ها: ۸۵/ وسایل جنگی زرهی: ۸۹۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۷۱۶۳

 1. هلند

بودجه دفاعی: ۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۵۳۲۰۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۶۴/ تانک ها: ۰/ وسایل جنگی زرهی: ۹۷۹/ مجموع دارایی های دریایی: ۵۶/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۴/ شاخص قدرت: ۰.۷۱۱۹

 1. سوئیس

بودجه دفاعی: ۴۸۳۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۷۱۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۸۳/ تانک ها: ۱۳۴/ وسایل جنگی زرهی: ۱۰۳۲/ مجموع دارایی های دریایی: ۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۷۰۹۸

 1. نروژ

بودجه دفاعی: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۷۲۵۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۰۶/ تانک ها: ۵۲/ وسایل جنگی زرهی: ۶۸۴/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۲/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۶۹۷۴

 1. آرژانتین

بودجه دفاعی: ۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۲۷۷۲۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۴۸/ تانک ها: ۳۹۰/ وسایل جنگی زرهی: ۸۲۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۴۲/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۳/ شاخص قدرت: ۰.۶۸۴۷

 1. مکزیک

بودجه دفاعی: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۸۳۵۷۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۵۲/ تانک ها: ۰/ وسایل جنگی زرهی: ۶۹۵/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۴۳/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۶۶۰۱

 1. مالزی

بودجه دفاعی: ۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۴۲۰۰۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۳۲/ تانک ها: ۷۴/ وسایل جنگی زرهی: ۱۳۱۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۱/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۲/ شاخص قدرت: ۰.۶۴۲۳

 1. جمهوری چک

بودجه دفاعی: ۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۹۰۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۰۹/ تانک ها: ۰۱۲۳ وسایل جنگی زرهی: ۵۱۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۶۱۶۱

 1. میانمار

بودجه دفاعی: ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۵۱۶۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۴۹/ تانک ها: ۵۹۲/ وسایل جنگی زرهی: ۱۳۵۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۵۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۵۹۹۱

 1. اوکراین

بودجه دفاعی: ۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۱۸۲۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۳۸/ تانک ها: ۲۴۴۹/ وسایل جنگی زرهی: ۸۲۱۷/ مجموع دارایی های دریایی: ۲۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۵۶۶۴

 1. سوئد

بودجه دفاعی: ۶۲۱۵۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۴۳۸۷۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۹۸/ تانک ها: ۱۲۰/ وسایل جنگی زرهی: ۲۴۷۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۳/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۵/ شاخص قدرت: ۰.۵۶۴۱

 1. یونان

بودجه دفاعی: ۶۵۴۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۴۱۳۷۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۶۰۰/ تانک ها: ۱۳۴۵/ وسایل جنگی زرهی: ۴۲۰۹/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۱۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۱۱/ شاخص قدرت: ۰.۴۹۸۱

 1. اسپانیا

بودجه دفاعی: ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۷۴۷۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۵۳۳/ تانک ها: ۳۲۷/ وسایل جنگی زرهی: ۲۴۹۳/ مجموع دارایی های دریایی: ۴۶/ ناو هواپیمابر: ۲/ زیردریایی: ۳/ شاخص قدرت: ۰.۴۸۰۶

 1. کانادا

بودجه دفاعی: ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۱۱۲۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۱۴/ تانک ها: ۸۰/ وسایل جنگی زرهی: ۳۰۰۴/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۳/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۴/ شاخص قدرت: ۰.۴۳۸۱

 1. الجزایر

بودجه دفاعی: ۱۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۷۹۲۳۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۵۰۲/ تانک ها: ۲۴۰۵/ وسایل جنگی زرهی: ۶۷۵۴/ مجموع دارایی های دریایی: ۸۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۴۳۶۶

 1. عربستان

بودجه دفاعی: ۵۶۷۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۵۶۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۷۹۰/ تانک ها: ۱۱۴۲/ وسایل جنگی زرهی: ۵۴۷۲/ مجموع دارایی های دریایی: ۵۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۴۳۰۲

 1. کره شمالی

بودجه دفاعی: ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۶۴۴۵۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۹۴۴/ تانک ها: ۵۰۲۵/ وسایل جنگی زرهی: ۴۱۰۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۹۶۷/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۷۶/ شاخص قدرت: ۰.۴۲۱۸

 1. استرالیا

بودجه دفاعی: ۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۸۱۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۶۵/ تانک ها: ۵۹/ وسایل جنگی زرهی: ۲۰۴۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۴۷/ ناو هواپیمابر: ۲/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۴۰۷۲

 1. ایران

بودجه دفاعی: ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۹۳۴۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۷۷/ تانک ها: ۱۶۱۶/ وسایل جنگی زرهی: ۱۳۱۵/ مجموع دارایی های دریایی: ۳۹۸/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۳۳/ شاخص قدرت: ۰.۳۹۳۳

 1. تایلند

بودجه دفاعی: ۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۶۲۷۴۲۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۵۵۵/ تانک ها: ۷۳۷/ وسایل جنگی زرهی: ۲۶۱۴/ مجموع دارایی های دریایی: ۸۱/ ناو هواپیمابر: ۱/ زیردریایی: ۰/ شاخص قدرت: ۰.۳۸۹۲

 1. لهستان

بودجه دفاعی: ۹۳۶۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۸۴۶۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۶۵/ تانک ها: ۱۰۶۵/ وسایل جنگی زرهی: ۲۶۰۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۸۳/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۵/ شاخص قدرت: ۰.۳۸۳۱

 1. تایوان

بودجه دفاعی: ۱۰۷۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۹۳۲۵۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۸۵۰/ تانک ها: ۲۰۰۵/ وسایل جنگی زرهی: ۴۳۵۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۸۷/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۴/ شاخص قدرت: ۰.۳۷۶۵

 1. برزیل

بودجه دفاعی: ۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۹۸۷۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۶۹۷/ تانک ها: ۴۶۹/ وسایل جنگی زرهی: ۱۷۰۷/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۱۰/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۵/ شاخص قدرت: ۰.۳۶۵۴

 1. ویتنام

بودجه دفاعی: ۳۳۶۵۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۵۴۴۸۵۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۷۸/ تانک ها: ۱۵۴۵/ وسایل جنگی زرهی: ۳۱۵۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۳۵۸۷

 1. اسرائیل

بودجه دفاعی: ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۶۲۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۰۱۸۵/ تانک ها: ۲۶۲۰/ وسایل جنگی زرهی: ۱۰۱۸۵/ مجموع دارایی های دریایی: ۶۵/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۳۴۷۶

 1. اندونزی

بودجه دفاعی: ۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۹۷۵۷۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۴۴۱/ تانک ها: ۴۱۸/ وسایل جنگی زرهی: ۱۰۸۹/ مجموع دارایی های دریایی: ۲۲۱/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۴/ شاخص قدرت: ۰.۳۳۴۷

 1. پاکستان

بودجه دفاعی: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۹۱۹۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۹۵۱/ تانک ها: ۲۹۲۴/ وسایل جنگی زرهی: ۲۸۲۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۹۷/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۸/ شاخص قدرت: ۰.۳۲۸۷

 1. کره جنوبی

بودجه دفاعی: ۴۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۵۸۲۹۷۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۴۷۷/ تانک ها: ۲۶۵۴/ وسایل جنگی زرهی: ۲۶۶۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۶۶/ ناو هواپیمابر: ۱/ زیردریایی: ۱۵/ شاخص قدرت: ۰.۲۷۴۱

 1. ایتالیا

بودجه دفاعی: ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۶۷۵۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۸۲۲/ تانک ها: ۲۰۰/ وسایل جنگی زرهی: ۶۹۷۲/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۴۳/ ناو هواپیمابر: ۲/ زیردریایی: ۷/ شاخص قدرت: ۰.۲۶۹۴

 1. مصر

بودجه دفاعی: ۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۱۳۲۹۲۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۱۳۲/ تانک ها: ۴۱۱۰/ وسایل جنگی زرهی: ۱۳۹۴۹/ مجموع دارایی های دریایی: ۳۱۰/ ناو هواپیمابر: ۲/ زیردریایی: ۵/ شاخص قدرت: ۰.۲۶۷۶

 1. آلمان

بودجه دفاعی: ۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۱۰۰۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۶۹۸/ تانک ها: ۵۴۳/ وسایل جنگی زرهی: ۵۸۶۹/ مجموع دارایی های دریایی: ۸۱/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۶/ شاخص قدرت: ۰.۲۶۰۹

 1. ترکیه

بودجه دفاعی: ۸۲۰۸۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۷۴۳۴۱۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۰۱۸/ تانک ها: ۲۴۴۵/ وسایل جنگی زرهی: ۷۵۵۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۹۴/ ناو هواپیمابر: ۰/ زیردریایی: ۱۲/ شاخص قدرت: ۰.۲۴۹۱

 1. ژاپن

بودجه دفاعی: ۴۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۱۱۸۷۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۵۹۴/ تانک ها: ۷۰۰/ وسایل جنگی زرهی: ۲۸۵۰/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۳۱/ ناو هواپیمابر: ۴/ زیردریایی: ۱۷/ شاخص قدرت: ۰.۲۱۳۷

 1. بریتانیا

بودجه دفاعی: ۴۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۳۲۶۷۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۳۷۹۴/ تانک ها: ۲۰۲۱۶/ وسایل جنگی زرهی: ۳۱۲۹۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۷۶/ ناو هواپیمابر: ۲/ زیردریایی: ۱۱/ شاخص قدرت: ۰.۲۱۳۱

 1. فرانسه

بودجه دفاعی: ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۸۷۶۳۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۸۵۶/ تانک ها: ۲۴۹/ وسایل جنگی زرهی: ۵۹۴۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۱۱۸/ ناو هواپیمابر: ۴/ زیردریایی: ۱۰/ شاخص قدرت: ۰.۱۹۱۴

 1. هند

بودجه دفاعی: ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۰۷۲۵۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۱۰۲/ تانک ها: ۴۴۲۶/ وسایل جنگی زرهی: ۶۷۰۴/ مجموع دارایی های دریایی: ۲۹۵/ ناو هواپیمابر: ۳/ زیردریایی: ۱۵/ شاخص قدرت: ۰.۱۵۹۳

 1. چین

بودجه دفاعی: ۱۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۷۱۲۵۰۰/ مجموع قدرت هواپیما: ۲۹۵۵/ تانک ها: ۶۴۵۷/ وسایل جنگی زرهی: ۴۷۸۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۷۱۴/ ناو هواپیمابر: ۱/ زیردریایی: ۶۸/ شاخص قدرت: ۰.۰۹۴۵

 1. روسیه

بودجه دفاعی: ۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۳۳۷۱۰۲۷/ مجموع قدرت هواپیما: ۳۷۹۴/ تانک ها: ۲۰۲۱۶/ وسایل جنگی زرهی: ۳۱۲۹۸/ مجموع دارایی های دریایی: ۳۵۲/ ناو هواپیمابر: ۱/ زیردریایی: ۶۳/ شاخص قدرت: ۰.۰۹۲۹

۱.آمریکا

بودجه دفاعی: ۵۸۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار/ مجموع پرسنل نظامی: ۲۳۶۳۶۷۵/ مجموع قدرت هواپیما: ۱۳۷۶۲/ تانک ها: ۵۸۸۴/ وسایل جنگی زرهی: ۴۱۰۶۲/ مجموع دارایی های دریایی: ۴۱۵/ ناو هواپیمابر: ۱۹/ زیردریایی: ۷۰/ شاخص قدرت: ۰.۰۸۵۷

یک دیدگاه

یک دیدگاه

 1. کرامت سلیمی

  پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ در ۱۹:۴۷

  تقریبا” تمامی ارتشهای دنیا مستقیما” از پنتاگون دستور می گیرند و در واقع چیزی که به عنوان ۷۰۰۰ پایگاه نظامی امریکا عنوان می شود همین ارتشها و مکانهای نظامیست که در حدود ۲۰۰ کشور چهان پراکنده اند و اسلحه و سیستمهای مخابراتی و سایر امکانات را در اختیارشان قرار می دهد.و درجه اهمیتشان برحسب موقعیت جغرافیایی فرق می کند و با کمک همین ارتشها امریکا قادر است در هر منطقه ای که اراده کند جنگ و درگیری ایجاد نماید.

  یکی از مهمترین ارتشهایی که امریکا بوجود اورد ارتش شوروی بود که در ظاهر نقش رقیب اتمی امریکا را بازی می کرد اما عملا” یک ببر کاغذی بود که امریکا برای پیشبرد نقشه ها و سیاستهایش ان را به کار می گرفت. به عنوان مثال امریکا در سال ۱۹۴۹ با انجام یک ازمایش ظاهرا” اتمی شوروی را به عنوان یک ابرقدرت قلمداد کرد و در طی جنگهای کره (۱۹۴۹-۱۹۵۳) و
  ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) وقتی با اعتراض مردم امریکا روبرو شد که چرا باید سربازان امریکا در کره ویتنام کشته شوند و چرا امریکا علیه این دو کشور از سلاحهای اتمی استفاده نمی کند توجیه دولت امریکا برای مردمش این بود که کشورهای کره و ویتنام تحت حمایت شوروی و چین هستند و اگر امریکا از سلاح اتمی استفاده نماید شوروی و چین نیز از سلاح اتمی استفاده خواهد کرد و چاره ای جز استفاده از سربازان امریکایی و سلاحهای متعارف ندارند. بعد ها افرادی در امریکا با روشهای مختلف فاش نمودند که امریکا در ویتنام و کره و جاهای دیگر افراد خودش را از بین می برد که نمونه اش ساخت فیلمهایی همچون رامبو در ویتنام و رامبو در افغانستان و همینطور فیلم عملیات مرداب می باشد.

  حتی سیاستمدارانی نیز بودند که تصورشان این بود شوروی واقعا” ابرقدرت و رقیب امریکاست و سعی نمودند با کمک شوروی در کشورشان تغییراتی بوجود اورند.
  به عنوان مثال در ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی مصدق سعی کرد با شوروی پیمان نظامی ببندد و حتی بتواند زمینه دسترسی شوروی به اقیانوس هند را که خواسته تاریخی این کشور از زمان پطر کبیر بود فراهم کند ،اما مصدق غافل از همه جا با کودتای نظامی زاهدی که ارتش را کنترل می کرد روبرو شد و دولت مصدق برکنار و خود مصدق هم دستگیر و زندانی گردید.و در شوروی نیز استالین درگذشت و نیکیتا خروشچف به قدرت رسید و از زمان خروشچف سیاستهای استالین به باد انتقاد گرفته شد.
  ( یکبار ایت الله خامنه ای نیز در نشستی با افراد به موضوع فریب خوردن و در دام امریکاییها افتادن مصدق تلویحا” اشاره فرمودند)

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.