ارتباط با ما در

آخرین قیمت گوشی موبایل در بازار امروز

جدیدترین قیمت گوشی‌های موبایل در بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ در جدول‌های زیر مشاهده می‌کنید.

منتشر شده

به گزارش جامعه ایرانی؛ قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ را در این جدول ها ببینید.

 

قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

 

Samsung – سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy M10 – ۱۶ ۱,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M10 – ۳۲ ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M20 – ۳۲ ۲,۲۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M20 – ۶۴ ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M30 ۳,۳۲۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C7 Pro ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C9 Pro ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Pro ۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A5 2017 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 2018 – ۳۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 2018 – ۶۴ ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۳۲ ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۶۴ ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 s ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A7 2017 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A7 2018 ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8s ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ ۳,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ ۳,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 Star ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A9 2018 ۴,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10 s ۱,۹۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ۱,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20 ۲,۱۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30 ۲,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A40 ۳,۱۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50 ۳,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A60 ۴,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A70 ۴,۵۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A80 ۶,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S8 ۶,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S8 Plus ۶,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – ۶۴ ۶,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ ۷,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ ۷,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 ۸,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ ۹,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10e ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 5G ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note8 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ ۹,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J2 2017 ۱,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 – ۳۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ ۲,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Core ۱,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J5 2017 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J6 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ ۲,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Prime 2 ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ ۱,۸۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Pro ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Duo ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J8 – ۳۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J8 – ۶۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت روز گوشی اپل در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

 

Apple – اپل
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Apple iPhone 8 . 64 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 8 . 256 ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 8 Plus . 64 ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 8 Plus . 256 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone X – ۶۴ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone X – ۲۵۶ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۶۴ ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۱۲۸ ۹,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XR – ۲۵۶ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۶۴ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۲۵۶ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS – ۵۱۲ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۶۴ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۲۵۶ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone XS Max – ۵۱۲ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 64 ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 128 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 . 256 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 64 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 256 ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro . 512 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 64 ۱۷,۳۵۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 256 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  Apple iPhone 11 Pro Max . 512 ۲۱,۹۰۰,۰۰۰

 

قیمت روز گوشی هواوی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

 

Huawei – هواوی
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Huawei Y3 2018 ۱,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y5 2019 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei Y5 Prime 2018 ۱,۳۲۰,۰۰۰
  Huawei Y5 lite 2018 ۱,۱۴۰,۰۰۰
  Huawei Y6 2018 ۱,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei Y6 2019 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Y6 Prime 2018 ۱,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Y7 2019 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y7 Prime 2018 ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Huawei Y7 Prime 2019 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei Y7 Pro – ۲۰۱۹ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Y9 2018 ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Y9 2019 ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Huawei Y9 Prime 2019 ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei nova 3 ۵,۴۵۰,۰۰۰
  Huawei nova 3i ۳,۱۵۰,۰۰۰
  Huawei nova 3e ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Huawei nova 4 ۶,۲۰۰,۰۰۰
  Huawei P30 ۷,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei P30 Pro – ۱۲۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei P30 Pro – ۲۵۶ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei P30 lite ۳,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Mate 20 ۷,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Mate 20 Pro ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor View 20 ۹,۴۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor 8X – ۶۴ ۳,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor 8X – ۱۲۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor 8X Max ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor 7s ۱,۵۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor 7A ۱,۷۸۰,۰۰۰
  Huawei Honor 8C ۲,۲۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor 10 ۴,۳۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor 10 Lite 64 ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Huawei P smart 2019 ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Huawei Honor Play ۴,۰۰۰,۰۰۰
  Huawei Honor Play 8A ۲,۰۰۰,۰۰۰

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.