ارتباط با ما در

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب تستی ویژه سال ۱۳۹۹

نمونه سوالات آیین نامه همراه با زدن تست های آیین نامه اصلی اثر بهتری برای یادگیری و قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه اصلی دارد.

منتشر شده

امروز می خواهیم نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب تستی سال ۱۳۹۹ را رایگان مشاهده کنیم و بخشی از سوالات آیین نامه اصلی را بخوانیم. امید است با مطالعه ی نمونه سوالات آیین نامه که از سایت‌ ( https://questions-driving-regulations.com/ ) نیز میتوانید کمک بگیرید قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه اصلی را تجربه نمایید.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی سال ۱۳۹۹

خستگی و خواب آلودگی راننده چه تاثیری بر رانندگی وی دارد؟

 1. کاهش سطح هوشیاری
 2. افزایش سرعت تصمیم گیری
 3. افزایش توجه
 4. هیچکدام

“جواب گزینه ۱”

کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

 1. باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف کامل مجاز نیست
 2. اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه مجاز است
 3. توقف در ۱۰ متری ورودی بیمارستان ها مجاز است
 4. عبور وسایل نقلیه از پیاده روها مجاز است

“جواب گزینه ۱”

در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله ای است که …

 1. به چپ گردش می کند
 2. به راست گردش می کند
 3. به طور مستقیم و در مسیر مجاز حرکت می کند
 4. سریع تر حرکت می کند

“جواب گزینه ۳”

در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه که روبرو یکدیگر در حال حرکت هستند بخواهند با هم وارد خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم با وسیله ای است که …

 1. به چپ گردش می کند
 2. به راست گردش می کند
 3. ابعاد بزرگتری دارد
 4. وابسته به سازمان های دولتی می باشد

“جواب گزینه ۲”

علائم اخباری برای گرفتن سبقت در روز کدام است؟

 1. بوق کوتاه و چراغ راهنما
 2. تعویض نور بالا به پایین
 3. اشاره با دست
 4. هیچکدام

“جواب گزینه ۱”

یک سری از نمونه سوالات آیین نامه هستند که آنها دیگر قدیمی می باشند بهتر است آن ها را نخوانید چون مربوط به کتاب آیین نامه قدیم می باشند هرچند که اگر آزمون آیین نامه را در نظر نگیریم ، هرچه بیشتر درمورد آیین نامه رانندگی بدانید در کل برای آینده خود نیز بهتر است و با قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی بیشتر آشنا می شوید.

حداکثر سرعت ها در میدان ها چند کیلومتر در ساعت می باشد؟

 1. ۵۰ کیلومتر
 2. ۴۰ کیلومتر
 3. ۳۰ کیلومتر
 4. ۱۵ کیلومتر

“جواب گزینه ۳”

در کدام مورد توقف مجاز است؟

 1. روی پل
 2. درون تونل
 3. ۲۰ متری میادین
 4. معابر در ارتفاع

“جواب گزینه ۳”

جمله دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است چه مفهومی را می رساند؟

 1. عدم توجه به قوانین و مقررات
 2. پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی
 3. با سرعت بالا حرکت کردن
 4. رعایت کردن قوانین مربوط به پارک

“جواب گزینه ۲”

در کدام مورد مسافت توقف افزایش می یابد؟

 1. آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک
 2. آسفالت با شرایط نامطلوب و آغشته به قیر
 3. جاده سنگلاخ
 4. آسفالت زبر

“جواب گزینه ۲”

در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک شدن سریع موتور چه اقدامی انجام می دهید؟

 1. آب بر روی بلوک موتور میریزیم
 2. آب بر روی رادیاتور میریزیم
 3. فقط آب تصفیه شده بر روی بلوک موتور میریزیم
 4. هیچکدام

“جواب گزینه ۲”

نمونه سوالات آیین نامه همراه با زدن تست های آیین نامه اصلی اثر بهتری برای یادگیری و قبولی ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه اصلی دارد.

در چه هنگام می توان از ترمز دستی استفاده کرد؟

 1. در هر شرایطی
 2. تنها در سرعت های بالا
 3. هنگام توقف خودرو یا در سرعت های بسیار پایین
 4. تمام موارد

“جواب گزینه ۳

در خیابان یکطرفه در کدام سمت باید پارک نمود؟

 1. سمت چپ
 2. ممنوع است
 3. هر دو سمت مانعی ندارد
 4. سمت راست

“جواب گزینه ۱”

دلیل استفاده از دنده سنگین در جاده های خیس و یخ زده چیست؟

 1. جهت جلوگیری از لغزش لاستیک ها
 2. جهت ترمز گرفتن سریع
 3. جهت حرکت سریع
 4. جهت جلوگیری از ساییدگی لاستیک ها

“جواب گزینه ۱”

در آزادراه ها و بزرگراه ها سرعت مجاز با کدامیک مشخص می شود؟

 1. بوسیله تابلوهای نصب شده
 2. بوسیله خط کشی ها
 3. مطابق با نظر رانندگان
 4. هیچکدام

نمونه سوالات آیین نامه که درمورد آزاد راه و بزرگراه ها است بسیار مهم می باشد. این نمونه سوالات آیین نامه میتواند مثلا درمورد سرعت مجاز در بزرگراه ها باشد یا اینکه درمورد همین سوال بالا که مشخصا درمورد تابلو ها و خط کشی ها در بزرگراه ها و آزاد راه ها پرسیده است.

در یک تقاطع سه راهی حق تقدم چگونه می باشد؟

 1. با وسیله ای است که به طور مستقیم و در مسیر مجاز در حال حرکت است
 2. با وسیله ای که زودتر به تقاطع رسیده است
 3. با وسیله ای که با سرعت مجاز در حال حرکت می باشد
 4. هیچکدام

“جواب گزینه ۱”

ما در این مطلب نمونه سوالات آیین نامه اصلی از فصل تابلوهاو علائم راهنمایی و رانندگی در کتاب جدید آیین نامه را نیاورده ایم اما آن فصل بسیار مهم می باشد خواندن آن را فراموش ننمایید.

دلیل آسیب پذیری موتور سیکلت سواران نسبت به رانندگان خودرو چیست؟

 1. سرعت موتور سواران بیشتر می باشد
 2. تغییرات سطح راه اثر بیشتری بر موتورسواران دارد و حفاظ مناسب ندارند
 3. بدلیل لغزندگی راه
 4. گزینه ۱ و ۲

“جواب گزینه ۲”

راحت ترین راه برای دور زدن در راه های کم عرض کدام مورد است ؟

 1. کمک گرفتن از دیگران
 2. حرکت با دنده عقب
 3. استفاده از دور دو فرمان
 4. استفاده از دور یک فرمان

“جواب گزینه ۳”

در چه شرایطی باید بیشتر مراقب موتورسیکلت و دوچرخه بود؟

 1. در گذرگاه عابر پیاده
 2. در خیابان های شلوغ
 3. در بزرگراه
 4. در تقاطع ها

“جواب گزینه ۴”

مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی چه تاثیری بر رانندگان وسایل نقلیه دارد؟

 1. باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب و کاهش توانایی راننده نسبت به هدایت خودرو می شود
 2. باعث کنترل بیشتر بر وسایل نقلیه می شود
 3. باعث اعتماد به نفس بیشتر می شود
 4. باعث کاهش خطر تصادف می شود

“جواب گزینه ۱”

اصلی ترین علت تصادف با خودرو جلویی چیست؟

 1. رفت و آمد عابرین پیاده و شلوغی مسیر
 2. رعایت نکردن فاصله مناسب و توجه نکردن به مسیر روبرو
 3. غیر استاندارد بودن راه ها
 4. عدم رعایت حق تقدم

“جواب گزینه ۲”

علائمی که برای سبقت گرفتن در شب مورد استفاده قرار میگیرد کدام اند؟

 1. بوق و نور بالا
 2. چراغ راهنمای سمت چپ
 3. چراغ راهنمای سمت راست
 4. عوض کردن نور چراغ بالا و پایین وسیله نقلیه

“جواب گزینه ۴”

متداول ترین نوع پارک در شهر ها کدام است؟

 1. پارک دوبل
 2. پارک در پارکینگ
 3. پارک افقی
 4. پارک عمودی

“جواب گزینه ۱”

نصب چراغ های چشمک زن و رنگی در وسایل نقلیه به چه صورت است؟

 1. مجاز است
 2. ممنوع است
 3. در صورت استفاده در شب ممنوع است
 4. در صورت استفاده در روز مجاز است

“جواب گزینه ۲”

ساییدگی نامتوازن تایر ها از کدام مورد است؟

 1. تنظیم نبودن فرمان
 2. تنظیم نبودن ترمزها
 3. تنظیم نبودن چرخ ها
 4. تمام موارد

“جواب گزینه ۴”

در این قسمت مطلب نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب تستی سال ۱۳۹۹ به اتمام رسید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان در آزمون آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی.

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.