قیمت دلار در بازار امروز تهران کاهش یافت.

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۳,۳۰۰ (سیزده هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به پنج روز پیش، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۰۰ -۵۰ -۰.۳۸ امروز
۱۳,۳۵۰ ۱۵۰ ۱.۱۲ ۵ روز پیش
۱۳,۲۰۰ -۵۵۰ -۴.۱۷ ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ درهم امارات در بازار تهران

درهم امارات در بازار امروز تهران، مانند پنج روز پیشرشد قیمت را تجربه کرد. درهم امارات که پنج روز پیش تا ۳,۶۳۰ (سه هزار و ششصد و سی ) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۰۸ ژوئن ۲۰۱۹ – با رشد ۰.۸۱ درصدی به ۳,۶۶۰ (سه هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۶۰ ۳۰ ۰.۸۱ امروز
۳,۶۳۰ ۱۰ ۰.۲۷ ۵ روز پیش
۳,۶۲۰ -۱۱۰ -۳.۰۴ ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار هرات در بازار تهران

 

دلار هرات در بازار امروز تهران، به ۱۳,۱۷۰ (سیزده هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به پنج روز پیش، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار هرات در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۷۰ -۳۰ -۰.۲۳ امروز
۱۳,۲۰۰ ۱۳۰ ۰.۹۸ ۵ روز پیش
۱۳,۰۷۰ -۶۰۰ -۴.۶ ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند